Ako napísať knihu

Určite existujú autori, ktorí si sadnú k počítaču a napíšu knihu bez toho, aby si vopred pripravili literárny scenár. Nepotrebujú si premyslieť a precítiť kompozíciu pripravovaného diela, zápletky vymýšľajú postupne, štruktúra ich knihy, postavy a ani prostredie nemajú presnú definíciu.
A práve v tomto prípade môže nastať aj u veľmi nadaných literárnych tvorcov istý neželaný následok neorganizovaného písania, ktorý zahŕňa opakované redigovanie nielen obsahových chýb v texte a núti autorov stále dokola „prečesávať“ už napísané. Často sa stáva, že bez vopred definovaných základných čŕt a línií príbehu sa spisovatelia v množstve nových informácii strácajú a ubúda aj ich motivácia dielo dokončiť.
Vo svojich prednáškach pre budúcich autorov hovoríš o tom, že písať rýchlo a kvalitne sa dá naučiť. Je to naozaj možné?

Áno. Nejde o žiadny zázrak. Ide o osvojenie a následne zautomatizovanie určitých postupov, ktoré umožňujú človeku, ktorý rád píše, posunúť sa do vyššej úrovne.

Čo tým myslíš, vyššia úroveň? Bude človek použitím týchto techník lepšie alebo rýchlejšie písať? 

Presne tak. Lepšie a rýchlejšie a dôležitá je aj informácia, že pri dodržaní tých postupov, ktoré človek prijme za svoje, je pravdepodobné, že ho písanie začne baviť ešte viac.

Text bude jasnejší, autor nemá tendenciu sa nepremyslene zamotávať, pretože má pred sebou hlavnú myšlienku svojho príbehu. Má viac času vyhrať sa so štylistickými prostriedkami. Tým, že má pred sebou premyslený literárny scenár, svojou tvorbou si je stále viac istý a tvorí ju s ľahkosťou a bez nekonečného redigovania.

Podklady k literárnej tvorbe by nemali byť tvorené ako cez šablónu, na druhej strane si myslím, že na literárne dielo priaznivo vplýva určitá technická príprava.
Vysvetlím na jednoduchom príklade, ktorému by mohol porozumieť každý:

A) Ideš piecť koláč. Nepoznáš recept, prvýkrát vidíš suroviny, vieš približne, ako by si to mala dať dokopy a ako to má v závere vyzerať, ale nie si si istá, či postupuješ správne.

B) Ideš piecť koláč. Poznáš recept, suroviny, presný postup pečenia a na jazyku cítiš jeho chuť skôr, ako ho upečieš. Pri príprave aj pečení pracuješ s istotou a užívaš si to. A na záver miesto pochybnosti príde spokojnosť so svojím výtvorom.

Tak nejako je to aj s písaním kníh :-). Ak vieš, čo robiť a ako, výsledok je rýchly, kvalitný a prináša tebe aj ostatným radosť.

Pociťuješ rozdiel v kvalite svojich kníh, odkedy si si k písaniu vytvorila tieto techniky?

Rozdiel v kvalite písania vidím vždy, každá ďalšia kniha je cenná skúsenosť. Ale radikálny a zreteľný posun vidím najmä v kvantite času, ktorý strávim písaním. Kým v minulosti mi trvalo napísať knihu 2 roky, jednu z mojich kníh o prešibaných dvojčatách som napísala za necelé dva týždne. Tam je ten rozdiel už naozaj zjavný.

Kto môže absolvovať lekcie „Ako sa stať spisovateľom?

Lekcie sú vhodné nielen pre začiatočníkov a mierne pokročilých, ale aj pre autorov, ktorí doteraz písali neorganizovane, čiže bez predchádzajúcej prípravy. Určite si už videla film, v ktorom hral nejaký herec rolu spisovateľa. Sedel za písacím strojom a hádzal za seba pokrčené papiere s textom, ktorý dokola opravoval. Zmyslom lekcii je naučiť sa písať tak, aby zmien bolo potrebných čo najmenej.
Aj začiatočník môže používať techniky profesionála.

Mal by sa autor zaujímať o to, akým spôsobom knihu vydá ešte predtým, ako ju dopíše?

Toto je naozaj výborný postreh.
Väčšina začínajúcich autorov môže o vysokom honorári za rukopis iba snívať. Navyše Slovensko je malý štát, od čoho sa odvíja aj počet tlačených a celkove predajných kníh na knižnom trhu.

Knižné vydavateľstvá na Slovensku nemajú možnosť poskytovať vysoké honoráre. Tie existujúce sú úmerné veľkosti nášho knižného trhu. Práve preto sa množstvo autorov rozhoduje pre vydanie knihy samostatne- vlastným nákladom bez podpory vydavateľstva. A s rozhodnutím, ako bude autor knihu vydávať, cez koho distribuovať či predávať, súvisí nielen jeho budúci zisk z predaja knihy, ale aj marketing, ktorému je vhodné venovať sa hneď od začiatku tvorenia.

Čo sa môžu naučiť nádejní spisovatelia počas tvojich lekcii?

Každý autor či budúci autor so mnou absolvuje vstupný rozhovor, v ktorom sa dozviem viac o jeho tvorbe či budúcej tvorbe. Obsah a množstvo lekcii nastavíme podľa jeho individuálnych potrieb tak, aby mohol ihneď začať na svojom diele pracovať. 

Ten, kto moje školenia k samotnej tvorbe knihy nepotrebuje, môže využiť informácie o dotáciách, štipendiách a finančnej podpore pre autorov kníh, alebo hľadáme cestu k samotnému vydaniu už hotovej knihy prostredníctvom sponzorov, ktorí vydanie finančne podporia.

Mnoho autorov má rukopis už hotový a sú sklamaní, keď o ich dielo knižné vydavateľstvá neprejavia záujem. V takomto prípade najčastejšie využívajú našu službu editora. 

Editor si dôkladne prečíta ukážku z ich diela, napíše k nej svoju reakciu a upozorní autora na možné nedostatky, ktoré následne spolu dokážeme odstrániť. Autor tak počas lekcie pracuje na svojom vlastnom diele s cieľom posunúť ho do vyššej kvalitatívnej úrovne a zároveň naberá poznatky a skúsenosti, ktoré dokáže využiť pri písaní ďalšieho rukopisu.

Čo vás zaujímalo?

Individuálne školenia a poradenstvo zamerané nielen na tvorbu kníh, vydávanie a ich predaj, ale aj na všetko, čo môže spisovateľa zaujímať.

Lektor - Alena Penzešová
Trvanie 1 lekcie - 60 minút
Cena - 33€