DORKIN a môj denník
– interaktívna kniha pre deti do 9 rokov s denníkom a pexesom

100 strán, TVRDÁ šitá väzba, formát takmer A4 – (19, 5 x 27,5)
Text: Alena Penzešová
Ilustrácie: Ľudmila Poníková

Čo je silnou stránkou knihy?

Knižka je rozdelená na dvanásť kapitol od januára po december. V každej kapitole sa nachádzajú tematické básničky a príbehy súrodencov Dorky a Olivera, ale aj vtipný Dorkin denník s komixovými obrázkami. Na konci každej kapitoly deti nájdu špeciálnu stranu, do ktorej si môžu počas celého roka kreslením či písaním vytvárať svoj vlastný denník a ostane im tak pamiatka na celý život.  

V básničkách aj v príbehoch sú spomenuté naše národné zvyky, tradície, tak, ako ich vnímajú deti z celkom bežnej rodiny, akou je možno aj tá vaša. Každý prozaický príbeh Dorky a Olivera má zároveň výchovný potenciál a dáva priestor na to, aby detskí čitatelia vedeli s rodičmi, starými rodičmi či učiteľmi na danú tému komunikovať.  

Ku knižke patrí interaktívne pexeso všetkých mesiacov, ktoré si deti dotvoria samé – nakreslia do neho svoje najlepšie zážitky. Okrem toho, že sa vďaka knižke a pexesu hravou formou a bez bifľovania naučia správnej postupnosti mesiacov v roku, vďaka Dorkinmu denníku sa naučia, ako jednoducho môžu slovne alebo písomne vytvoriť opis činnosti, za čo ich určite pochvália v škole, ale pomôže im to aj v ich osobnom verbálnom prejave.

 

Náhľad na knižku a pexeso

Vo videu autorky knižky – Aleny Penzešovej nájdete ďalšie ukážky z knižky a dozviete sa aj to, ako knižka vznikala a čo sa ukrýva medzi riadkami.