Editovanie textov a texty na mieru

Ste začínajúci autor a zaujíma vás spätná väzba
k vášmu textu či dielu?
Vytvorili ste text (aj odborný) a potrebujete, aby mal po obsahovej a štylistickej stránke profesionálnu publicistickú úroveň?
Potrebujete vytvoriť príhovor či scenár k moderovaniu, na ktorý sa nezabudne?